Termőföld értékbecslés

Termőföld értékbecslés

Kisajátítási eljárásban a gyümölcsös kártalanítás összegének szakszerű számítása.

Szőlőültetvény értékbecslése
Gyümölcsös értékbecslése

Különböző korú almaültetvények forgalmi (piaci) értékének szakszerű és pontos számítása jövedelemalapú, Diszkontált Cash Flow módszerrel. Intenzív ültetvények várható termés becslése és időbeni eloszlásának számítása különböző alanyokra (pl. M9 és klónjai) telepített fák termőfüggvényei alapján. Az ültetvények gazdaságossági mutatóinak (IRR – belső megtérülési ráta, NPV nettó jelenérték, DPP – dinamikus megtérülési idő) számítása. Különböző tősűrűségű ültetvény méretgazdaságossági területméretének számítása. Az optimális tősűrűség – maximális nettó árbevétel – gazdaságosan művelhető legkisebb területméret meghatározása.

Körte, meggy, szilva, dió, cseresznye ültetvények értékbecslése.
Nádas és halastó értékbecslése.
Erdő értékbecslése.

Területalapú támogatások összege 2004-2011. években (SAPS)

Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SAPS 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
max. kifizethető 17 981 21 519 27 925 26 452 32 255 42 942 47 486 58 071
visszaosztási ráta 0,9000 0,8785 0,8745 0,9671 0,9744 0,9821 0,9800 0,9800
kifizetett 16 183 18 904 24 420 25 582 31 429 42 173 46 536 56 910

A termőföld értékvédelme

Álláspontom szerint a termőföld piaci érték-meghatározásának fontos agrárgazdasági összefüggései vannak, és legalább olyan jelentőségű földvédelmi kérdésnek tekinthető, mint például annak használata, vagy mennyiségi, illetve minőségi védelme. Ugyanis a termőföld törvényben szóba kerül a tulajdonszerzés, a forgalom, az adásvétel, a haszonbérleti jog fogalmak, melyek mind az értékeléshez is szorosan kapcsolhatók.

Jelenleg a magyarországi termőföldek jelentősen alulértékeltek. Akkut problémaként jelentkezik, hogy a  szántó művelési ágú termőföld piaci alapú értékmeghatározásának módszerei nem kidolgozottak, nincs egységes koncepció. Nem tisztázott, hogy az összehasonlító értékelésnél a fajlagos érték vetítési alapja a terület, vagy az  aranykorona értéke legyen. Ha a fő értékmérő tényező a terület, akkor az AK értékeltérések miként kerülhetnek korrekcióra. További problémát jelent, hogy egy néhány ezer nm területű szántó eladási ára hasonlítható-e egy több 10 hektáros terület értékéhez? Az összehasonlítás területalapú kritériumai hogyan veendők figyelembe?

Ugyanígy nem tisztázottak a kompetencia kérdések. Számos, általam ismert jogeset is rávilágít arra a szakmai körökben is igen sok vitát kiváltó kompetencia kérdésre, hogy ki értékelhet ma hazánkban termőföldet? Ki értékelhet például halastavat, erdőt, vagy gyümölcsöst? Ki értékelhet mezőgazdasági ingatlant, például egy brojlercsirke telepet? Agrárdiplomával rendelkező meliorációs szakon végzett mérnök értékelheti-e a földterületen lévő építményeket, vagy ehhez külön építészmérnök kell? Értékelheti a tevékenységhez tartozó gépeket, berendezéseket, vagy ehhez gépészmérnök kell?

A termőföld értékelése is speciális interdiszciplináris ismereteket és naprakész ingatlanpiaci tájékozottságot feltételez. A nemzeti vagyon közel 40%-ot kitevő termőföld a nemzeti vagyon jelentős részét képezi. Ennek kezelésével és értékelésével kapcsolatos feladatok, össztársadalmi érdeket alkotnak, ezért elengedhetetlen a termőföld értékének pontos, szakszerű meghatározása.   A termőföld értékbecslés mint önálló szakterület nagy jelentőségű többek között azért is, mivel évente különböző hatóságok részéről több ezer ingatlanértékelési szakvélemény készítésre jelentkezik igény.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben kérdése van, vagy további információra van szüksége szolgáltatásaimat illetően,kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Az alábbi űrlapot kitöltve küldhet üzenetet számomra.

Telefonszám: +36 30 983 0264
E-mail cím : info@igszakerto.com