Épületenergetikai szaktanácsadás, tanúsítás

Épületenergetikai szaktanácsadás, tanúsítás

A közelmúltban született Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve már nem az energetikai jellemzők meghatározására koncentrál, hanem sokkal inkább kulcsszerepet tulajdonít az energia hatékonyabb felhasználásának. Amint az köztudott az irányelv 20. cikke fontos funkciót szán a megrendelő tájékoztatásának.

Az épületek tulajdonosai és bérlői részére korrekt szaktanácsadást kell nyújtani az épületek energiahatékonyságának növeléséről, gyakorlati műszaki tanácsokat adni és alternatív megoldási javaslatokat kidolgozni az energia megtakarításra vonatkozóan, azaz az irányelv mindinkább az auditori tevékenység irányába mozdul el.

A direktívának megfelelően 2012. évben vélhetően a hazai épületenergetikai jogszabályok is módosításra kerülnek. A megfelelő energiahatékonyság elérését illető lehetőségek tekintetében véleményem szerint a jogalkotónak sokkal nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. §-ban megfogalmazott energia-megtakarítási javaslatokra. Ugyanis a jelenlegi gyakorlat szerint ez a tanúsítás során ugyanolyan röviden el van intézve, mint a jogszabályban, holott ez lenne a legfontosabb.  Németországban például a korszerűsítési javaslatokat a jobb megértés érdekében, grafikákkal, képekkel vagy piktogramokkal javasolják kiegészíteni. Egy EU felmérés szerint az energetikai tanúsításnak a jelenlegi formájában nincs jelentős hatása, nem ösztönöz az energetikai korszerűsítésre. A felmérés szerint az energetikai tanúsítvány kiadását követően, vagy szerintem praktikusan annak részeként egy átfogó, részletes energetikai tanácsadásra, a laikus számára is kézzelfogható mutatókra, egy helyszíni konzultáció volna szükséges.

Álláspontom szerint az energiahatékonysági tanúsítványban foglalt számításoknak tartalmazni kellene, hogy az épülethatároló szerkezeteken, vagy a gépészetben történő változások milyen mértékű – forintban meghatározott – energia megtakarítást eredményezhetnek. Véleményem szerint a valódi energia megtakarítást eredményező beruházások megkövetelik, hogy ne csak a jellemző paraméterek mérőszámait közöljük a megrendelővel, aki esetleg ezeket nem tudja megfelelően értelmezni és értékelni, hanem az energia megtakarítás forintban kifejezett értékét is. Az ugyanis nem mond semmit a tulajdonosnak, hogy ha 10 cm EPS felkerül a homlokzati falazatra, akkor a hő-átbocsátási tényező például 0,35 W/m2K lesz, vagy az összesített energetikai jellemzője primer energiában kifejezve esetleg 30 kWh/m2a –val csökken. Sokkal inkább az alternatívákra kidolgozott költség-haszon számítással meghatározott, forintban kifejezett bekerülési költség, elérhető megtakarítás, megtérülési idő számítása lehet lényeges.

Köztudott, hogy a költségvetés a közeljövőben mintegy 100 milliárd Ft forrást kíván biztosítani az épületek energiahatékonyságának növelésére. Nem kétséges, hogy a tanúsítások energetikai korszerűsítésére vonatkozó ajánlásainak elvégeztetését a szakszerű és gondos mérnöki tanácsadás mellett az olcsó finanszírozási és támogatási lehetőségek segítenék legjobban. Ezért fontos lehetne, hogy a tanúsítást végző személy rendelkezne a pályázati források ismeretével és információt tudna adni – akár a tanúsítvány mellékletében – az elérhető finanszírozásról.

Álláspontom szerint az irányelv 11. cikke is ezt szorgalmazza, amikor többek között a következőket ajánlja. „A költséghatékonyság értékelésének egységes feltételrendszeren kell alapulnia, így például a megtakarított energiamennyiség és az érvényes energiaárak értékelésén, valamint előzetes költség-előrejelzésen. Ezenkívül, a tanúsítvány tájékoztatást nyújt az ajánlások végrehajtásához teendő lépésekről is. Egyéb kapcsolódó témákról – így például energiaauditokról, pénzügyi és egyéb jellegű ösztönzőkről és finanszírozási lehetőségekről – is nyújtható tájékoztatás a tulajdonosnak vagy a bérlőnek.” 

Épületenergetika előadás vázlat.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben kérdése van, vagy további információra van szüksége szolgáltatásaimat illetően,kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Az alábbi űrlapot kitöltve küldhet üzenetet számomra.

Telefonszám: +36 30 983 0264
E-mail cím : info@igszakerto.com