Igazságügyi szakértés

Igazságügyi szakértés

Az igazságügyi szakértő feladata hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést és segítse a tényállás megállapítását.”
[2016. évi XXIX. törvény 3. § (1) bekezdése]

 

„A szakértő szakvéleménye elkészítése során köteles mindenkor, a szakértői feladat elvégzéséhez szükséges mértékben az adott szakterületre vonatkozó tudomány állásának megfelelő módszereket, eljárásokat alkalmazni.”
[MISzK Etikai Kódex 30. § (1) bekezdése]

 

„A szakértői véleményben foglalt tények nem különleges bizonyítékok, de a szakértői vélemények jelentős helyet foglalnak el a bizonyítékok forrásai között.” Magyar Jog 1996/5,

 A legújabb igazságszolgáltatási reform kapcsán manapság sok szó esik az igazságszolgáltatás átalakításáról, benne kiemelt jelentőséggel a bírósági eljárások felgyorsításának igényével. Az elérendő legfőbb cél a gyors és hatékony igazságszolgáltatás megteremtése. A törvény módosítás lehetséges időpontjában még minimális elképzelés sem látott napvilágot arról, hogy az igazságügyi szakértők milyen szerepet játszhatnának a kitűzött célok megvalósításában. Azt gondolom, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő információ technológiai támogatással, korszerű tudásszinttel és egységes szakmai szempontrendszerrel rendelkező szakértők nagymértékben hozzájárulhatnának az elérendő legfőbb cél teljesüléséhez. Tízéves bírósági ingatlanértékelő szakértői tapasztalataim szerint igen sok esetben idézi elő a perek elhúzódását a szakértő nem megfelelő felkészültsége, hiányos tudása és aggályos szakvéleménye. A peres felek ugyanis gyakran nem fogadják el és aggályosnak vélik ezeket a szakvéleményeket és utána jöhet az újabb és újabb szakértői bizonyítás. Nem lehet kétséges továbbá az sem, hogy az egységes ingatlanértékelési szakmai szempontrendszer megfogalmazása a kisajátítási eljárásokat is rövidítené és a kisajátítási hatóságok munkáját is nagymértékben segítené.

Továbbá az ügyfelek érdekét is alapvetően szolgálná és nem utolsósorban az igazságszolgáltatás gyors és hatékony működését is támogatná. Teljes mértékben érthetetlen, hogy azon a szakterületen, ahol különböző hatósági kirendelések folytán évente több ezer ingatlan értékbecslési szakvélemény elkészítésére jelentkezik igény, és az egyik legkritikusabb pontja a kisajátítási eljárásoknak is, ott egységes ingatlanértékelői szakmai szempontok, alapvető irányelvek mindeddig nem kerültek kidolgozásra.

Minden olyan vagyonjogi vitának eldöntésében, melyben szakértői bizonyítást rendelt el a bíróság, alapvető és meghatározó a szerepe egy szakszerű, védhető, szakirodalmi forrásokra támaszkodó, európai értékelő szabványokra alapozott ingatlan-értékbecslő szakvéleménynek.

Szakértői munkám során az elmúlt három évben több mint háromszáz ingatlan-értékbecslési szakvéleményt adtam a bíróságok részére, melyek kivétel nélkül aggálytalannak bizonyultak és minden esetben alapul szolgáltak a jogvita elbírálására.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben kérdése van, vagy további információra van szüksége szolgáltatásaimat illetően,kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Az alábbi űrlapot kitöltve küldhet üzenetet számomra.

Telefonszám: +36 30 983 0264
E-mail cím : info@igszakerto.com