Vagyonértékelés, cégértékelés, ingatlanértékelés, projektértékelés

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTÉS

Szakterületek: 

  • ingatlan-értékbecslés
  • termőföld-értékbecslés

 

Vagyonértékelés

A vagyon fogalmából adódóan egy átfogó, tág, összefoglaló kategória. Minden olyan jog értékének meghatározását magába foglalja, melyek pénzben kifejezhető értékkel bírnak.  A vagyontárgy valós piaci értékének megállapítása a vagyonértékelés, ami nem más, mint a vagyontárgyhoz  kötődő összes jellemző értékmérő tényező számbavétele, tartalmának rögzítése és értékének meghatározása. A vagyonértékelés során a szó szoros értelmében különböző jogok értékét határozzuk meg. Leggyakrabban a tulajdonjog és szelvényjogainak értékét. Minden pénzügyi és reáleszköz, vagy bármilyen immateriális eszköz értékbecslés módszerei azonosak, eltérés kizárólag a bemenő adatok vonatkozásában van. Bármennyire meglepő, de a leglényegesebb, hogy egy több milliárd forint értékű bevásárlóközpont azonos alapelvek és módszerek szerint értékelhető, mint például bármilyen formában működő vállalkozás, vagy mint egy 50 éves tölgyerdő. 

 

Cégértékelés

Ha egy vagyontárgy tulajdonjogának közvetett tárgya például egy vállalkozás, vagy társasági üzletrész, akkor a tulajdonjog átruházása, vagy megosztása kapcsán a vállalkozás piaci értékének meghatározásáról beszélhetünk. A cégértékelés közé tartozik többek között az összes immateriális vagyonelem, például a goodwill, márkanév, versenyelőny, orvosi praxisjog. De a cégértékelés tárgya a használati jogok és egyéb  vagyoni értékű jogok értékbecslése is.  

Ingatlan értékbecslés

Abban az esetben, ha a tulajdonjog közvetett tárgya valamilyen ingatlan, akkor ingatlanvagyon értékelés a megbízás tárgya, az ingatlan és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok együttes értékbecslését végezzük. Az ingatlan jogi helyzete megkülönböztetett figyelmet kíván, ezért különösen fontos a vagyonelemeket terhelő jogok és kötelezettségek értékmérő hatásának pontos és szakszerű megállapítása, mert az értéket ezek az elemek a legnagyobb mértékben befolyásolhatják. Az ingatlan értékbecslés során különös jelentőséggel bír annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mitől lesz valami értékesebb, vagy kevésbé értékes, mint egy nagyon hasonló másik ingatlan.  

Projekt értékelés

Hogyan lehetséges kiszámítani egy cég olyan beruházásának értékét, amelyeknek bevételei egy-két év múlva, vagy még később esedékesek? Projekt értékelés során elemezzük annak hozamát, kockázatát és likviditását.  A  beruházási döntések gazdaságossági számítások és mutatók, cash flow táblázatok, nettó jelen érték (NPV) belső megtérülési ráta (IRR), dinamikus tőke megtérülési idő, jövedelmezőségi index számítása, szcenárió elemzés. 

Szolgáltatásaink